Antenn arrangerar work shops

Skrivet av: Lars-Olof Pettersson, 2013-05-20

Antenn Consulting arrangerar, tillsammans med Rådhusgruppen City, under hösten 2013 work shops i två av sina regioner. Syftet är att bjuda in fackliga organisationer för att få en bättre dialog med dessa.

Redan förra året arrangerades en work shop i Stockholm där företaget främst vände sig till centrala fackliga organisationer. Denna gång är målgruppen lokala fackliga företrädare. En aktivitet hålls i Umeå för den norra regionen och en i Jönköping för den södra.

Antenn Consulting är ett företag inom Profficekoncernen och är främst inriktat på omställningsverksamhet för bl.a. trygghetsfonden TSL, som omfattar privatanställda arbetare.

Från Antenn Consultings sida medverkar Kathrine Engman och Desirée Harknäs samt från Rådhusgruppen City Göran Johnsson och Lars-Olof Pettersson.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *