Älska Almedalen i tryck!

Skrivet av: Daniel Olsson, 2014-06-26

Rådhusgruppens och Nordiska Tidningsbolagets gemensamma magasin “Älska Almedalen” har nu publicerats på webben. Tidningen, som vi är oförskämt stolta över, trycks i år för tredje gången och fokuserar den här sommaren på verksamheten på Donners Brunn. Läs om hur Carolina Klüft kommer att ägna tre luncher åt att grilla bland annat Maud Olofsson och Peter Norman, Kristdemokraternas verksamhet i veckans början, historier från Gunhild Stordalen och Mr. Donners Brunn, Bosse Nilsson. Mycket nöje!

Läs Älska Almedalen här

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *