Äldreomsorg i utveckling

Skrivet av: Lars-Olof Pettersson, 2013-05-22

Vilka slutsatser går det att dra om behovet av utbildning och kompetensutveckling hos personalen i äldreomsorgen? Ett seminarium om ett antal ESF-projekt i riksdagen genomförs idag den 22 maj kl. 12.00 – 14.30. Arbetsgivare och fackliga organisationer, liksom politiker reflekterar.

En riksdagsledamot från Socialdemokraterna och en från Kristdemokraterna står som värdar för evenemanget.

Rådhusgruppen Citys VD Lars-Olof Pettersson är moderator för tillställningen och leder en paneldiskussion mellan företrädare för Almega, Sveriges Kommuner och Landsting, Vårdförbundet och Kommunal. Vi får även en forskares synpunkter på vad vi kan lära av projekt som pågått.

:ink:Vad kan vi lära?:inkstop:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *