Arbetskraftkapaciteten och kompetensförsörjningen inom byggbranschen

 

Den höga byggtakten i Sverige har medfört ett stort behov av att anställa personal inom byggsektorn. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson beslutade i juni 2016 att ge två samordnare i uppdrag att belysa hur kompetensförsörjningen inom bostadsbyggandet kan säkras fram till år 2025. Igår mottog Peter Eriksson slutrapporten från samordnarna Pia Enochsson och Tommy Andersson.

Samordnarna bedömer bland annat att kompetensförsörjningen inte kommer att kunna lösas med enbart inhemsk arbetskraft till 2025 och att det därför kommer att vara nödvändigt att stimulera till fortsatt tillgång till arbetskraft från andra länder. Vill du läsa mer?