LO och Svenskt Näringsliv släpper gemensam rapport

 

Rådhusgruppen City har varit delaktig i LO och Svenskt Näringslivs gemensamma utredning om tidsbegränsade anställningar.

Utredningens syfte var att undersöka hur visstidsanställningar fungerar på svensk arbetsmarknad. Utredningen kartlägger förekomsten och utvecklingen av visstidsanställningar, men behandlar även arbetssituationen för visstidsanställda och företagens syn- och behov av tidsbegränsade anställningar. Vill du läsa mer?

Centerpartiet vill ersätta sänkt arbetsgivaravgift med ingångsavdrag

 

För att få fler unga i arbete sänkte den förra regeringen arbetsgivaravgiften för ungdomar. Reformen möttes av hård kritik från den dåvarande röd-gröna oppositionen som ansåg att den var dyr och ett ineffektivt medel för att sänka ungdomsarbetslösheten.

En utredning av reformen från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), visade att satsningen skapade nya jobb, men att effekterna var förhållandevis små. För gruppen individer födda utomlands fann man inga positiva effekter på sysselsättningen alls. IFAU:s slutsats blev att de sänkta arbetsgivaravgifterna var en mycket dyr åtgärd för att skapa jobb. Vill du läsa mer?

Avsiktsförklaring om ett längre arbetsliv