Praktikansökan förlängd

Glöm inte att ansöka om praktik på Rådhusgruppen City! Se annons nedan.

Rådhusgruppen City är en PR-, analys- och kommunikationsbyrå. Konsultverksamheten har funnits sedan år 2000. Kunderna återfinns bland arbetsmarknadens parter, privata organisationer, näringsliv och myndigheter. Vi har under lång tid byggt upp ett stort förtroende inom breda områden av det svenska samhället.

Vi har nyligen omorganiserat oss, flyttat till nya lokaler i centrala Stockholm och har en kraftig tillströmning av nya kunder. Vill du läsa mer?

Rådhusgruppen City jobbar inte med Sverigedemokraterna

Bör pr-byråer ha kontakt med Sverigedemokraterna eller inte?

Frågan har varit het sedan det avslöjades att Kreab arbetat med påverkan av SD:s politik för en uppdragsgivares räkning och att företagets Sverigechef haft kontakter med Sverigedemokraterna.

Två organisationer som verkar för PR-företag kommer till helt olika slutsatser. De mindre byråernas organisation, Svenska PR-företagen, avråder medlemmarna att ha kontakter med SD. Den organisation som företräder de stora företagen i branschen, Precis, som bland annat arbetat med normer för PR-företagen exempelvis när det gäller sekretess, metoder och intressekonflikter, tar inte ställning i frågan utan anser att det är upp till varje företag att göra avvägningen på egen hand om man vill ha kontakter med SD. Vill du läsa mer?