Calmando opinionsutbildning September-oktober

Den mycket populära opinionsutbildningen Calmando där Rådhusgruppen City är medarrangör tar nya tag under hösten. Den 29-30 september och 13-14 oktober arrangeras nästa utbildningstillfälle i Stockholm.

Kursen, där flera av Sveriges mest erfarna opinionsbildare, politiska analytiker och mediestrateger föreläser, bjuder på en blandning av praktiskt arbete, aktuella exempel och intressanta diskussioner i ett effektivt format. Vill du läsa mer?