God jul

Vi på Rådhusgruppen ser tillbaks på ett spännande 2014 och ser fram emot ett minst lika intressant 2015. Våra tre nytillskott Juni, Sophie och Helena kommer att vara en del av organisationen efter årsskiftet och bidra till vårt erbjudande inom kommunikation, analys och utredning. Tills dess önskar vi på Rådhusgruppen en god jul!

Helena Berglund Nilsson, praktikant

Vår tredje värvning för våren 2015 är Helena Berglund Nilsson, studerandes nationalekonomi och statsvetenskap på Stockholms Universitet. Helena har ett starkt intresse för hållbarhets- och utvecklingsfrågor och har de senaste åren arbetat med privatekonomi och kundrelaterade projekt. Välkommen till Rådhusgruppen Helena!

helenabw2

 

Sophie Sjöqvist, praktikant

Sophie är en av två praktikanter som kommer att vara en del av Rådhusgruppen under den första halvan av 2015. Som snart utexaminerad student i statskunskap från Uppsala så passar Sophies samhällsintresse väl in i Rådhusgruppens verksamhet. Nyss hemkommen från Paris, där hon studerade på universitetet SciencesPo, har Sophie utvecklat sitt intresse för nationella samt internationella politiska frågor, vilket tagit sig uttryck i bland annat engagemang i utrikespolitiska föreningen i Uppsala samt uppdrag för Uppsalas Länsstyrelse. Vill du läsa mer?

Juni Dellenstedt till Rådhusgruppen

Rådhusgruppen City växer och vi presenterar vår första värvning för våren 2015, Juni Dellenstedt.

Juni kommer till Rådhusgruppen från Utrikesdepartementets kommunikationsenhet där hon praktiserade på avdelningen för strategisk kommunikation. Hon har en fil.kand. i Freds- och konfliktkunskap från Uppsala universitet och en fil.kand. i Medie- och kommunikationsvetenskap från Södertörns Högskola. Var under studietiden skribent för nationstidningen Holmiensis, och har studerat kommunikation vid California State University Northridge i Los Angeles. Hennes val av utbildning och yrke grundar sig i ett stort intresse för kommunikation och samhällsfrågor kombinerat med en svaghet för det skrivna ordet. Vill du läsa mer?

Samarbete mellan K6 Konsulter och Rådhusgruppen City

Rådhusgruppen City och K6 Konsulter inleder ett samarbete för att utveckla kommunikationen i stora medlemsorganisationer. Målet: Effektivare kommunikation i medlemsorganisationer

– Medlemsorganisationer kan nu få mycket större effekt i sin kommunikation genom att utnyttja de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Många organisationer skulle kunna spara halva kostnaden på sin traditionella kommunikation, säger Anders Malmsten, VD för K6 Konsulter som nyligen varit projektledare för den stora förändring av kommunikationen som fackförbundet Vision genomfört. Vill du läsa mer?