Kan Alice Bah Kuhnke vända medieutvecklingen?

De svenska dagstidningarna är i kris och finansieringen av public service är under lupp. Den kvalificerade journalistiken är i kris och hur den ska lösas är ännu skrivet i stjärnorna. På DN debatt lyfter ett antal ledande forskare inom medieområdet väsentliga farhågor av betydelse för demokratins utveckling.

Vi inom Rådhusgruppen City har i olika former fått unika möjligheter till insyn i mediernas utveckling. Göran Johnsson har varit ordförande för Sveriges Television och är ledamot i Pressens Opinionsnämnd. Daniel Olsson och Lars-Olof Pettersson har på nära håll kunnat studera olika dagstidningars våndor i egenskap av löntagarkonsulter. Som individer har vi även helt olika erfarenheter av mediekonsumtion. Vill du läsa mer?

Calmandos föreläsare presenterade

Opinionsutbildningsföretaget Calmando genomför i vår en ny kurs med några av Sveriges mest erfarna opinionsbildare. Den 27-28 januari och 10-11 februari sker utbildningen i Stockholm, med följande representanter på talarlistan:

K-G Bergström, krönikör Expressen
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen
Markus Uvell, tillträdande chef Kreab Sverige, tidigare VD Timbro

Karin Pettersson, politisk chefredaktör Aftonbladet Vill du läsa mer?