Semester och valvaka

Vi på Rådhusgruppen City tar ett ögonblicks semester och återkommer under augusti. Vi vill tacka alla kunder och medhjälpare som vi har varit i kontakt med under våren. Vi vill också påminna om Rådhusgruppens och Greatness PRs valvaka i samarbete med Ipsos på restaurang Enzo’s i Hornstull den 14/9. Mer information kommer under sommaren.

Trevlig sommar!

Rådhusgruppen City i Almedalen, uppdatering

Rådhusgruppen har precis avslutat Almedalsverksamheten och återfinns nu på kontoret på Barnhusgatan. Årets vecka var, som många uppmärksammat, större och mer välbevakad än någonsin tidigare. 1500 organisationer deltog som arrangörer och publiken beräknades till svindlande 25 000.

Vår verksamhet centrerades i år till Almedalsinstitutionen Donners Brunn, där seminarier med bland annat Naturskyddsföreningen, Kristdemokraterna och Trä- och Möbelföretagen blandades med appeller från TCOs, SACOs och LOs ordföranden, med Özz Nûjen som på snabbvisit diskuterade mångfald med nämnda fackföreningsledare. Vill du läsa mer?