Rådhusgruppen City i Almedalen

Vi närmar oss!

I morgon kväll rullar hela byrån iväg till Almedalen för en vecka av komprimerad politik, journalistik och näringsliv.

Rådhusgruppens aktiviteter i ett urval ser ut som följer:

Måndag:
– 07.45-08.45 Kristdemokraterna samtalar om facklig politik.
– 12.00-13.00 Naturskyddsföreningen, ”Så kan statens bolag fixa både jobben och klimatet”. Samtal med Carolina Klüft, Peter Norman, m.fl. Vill du läsa mer?

Älska Almedalen i tryck!

Rådhusgruppens och Nordiska Tidningsbolagets gemensamma magasin ”Älska Almedalen” har nu publicerats på webben. Tidningen, som vi är oförskämt stolta över, trycks i år för tredje gången och fokuserar den här sommaren på verksamheten på Donners Brunn. Läs om hur Carolina Klüft kommer att ägna tre luncher åt att grilla bland annat Maud Olofsson och Peter Norman, Kristdemokraternas verksamhet i veckans början, historier från Gunhild Stordalen och Mr. Donners Brunn, Bosse Nilsson. Mycket nöje! Vill du läsa mer?

Visbys bästa reklamplats till salu

Rådhusgruppen City arrenderar i år restaurang Donners Brunns uterservering under Almedalsveckan. Vi kan erbjuda våra kunder seminarieplats, mingelutrymmen och exponeringsytor mot det ständigt fullbesatta Donners Plats. För företag, organisationer och intressenter som vill sticka ut i politikerbruset rekommenderar vi vårt stora reklampaket, som innebär en 22-meters exponeringsyta inför ögonen på i princip samtliga beslutsfattare, befattningshavare och besökare i Visby. Vill du läsa mer?