Analys av förändringar på Göteborgs-Posten

Rådhugruppen City har engagerats av journalistklubben vid Stampen Local Media för att analysera olika förändringar på redaktionen för Göteborgs-Posten. Arbetet har under våren resulterat i en rapport som tillställts företagsledningen och journalistklubben.

GP

Bostadspolitisk plattform med Riksbyggen

Rådhusgruppen City har ett långsiktigt samarbete med Riksbyggen när det gäller företagets bostadspolitiska plattform. Vi har medverkat som strategisk rådgivare i samband med att Riksbyggen genomförde tre rundabordskonferenser och i samband med plattformens innehåll. Rådhusgruppen City har redan tidigare varit verksamt som rådgivare åt Riksbyggen. Vårens samarbete har betytt ett ytterligare steg i det samarbetet. Vill du läsa mer?

Samarbete med KF

Rådhusgruppen City har påbörjat ett långsiktigt samarbete med KF (Kooperativa Förbundet). Avtalet innebär att Rådhusgruppen City levererar underlag för KF:s kommunikativa arbete inom området Public Affairs. Avsikten är att Rådhusgruppen City regelbundet ska skapa underlag för KF:s ställningstaganden i samhällsfrågor av betydelse för förbundets framtida verksamhet.

kf halv