månadsarkiv: maj 2014

Bostadspolitisk plattform med Riksbyggen

Rådhusgruppen City har ett långsiktigt samarbete med Riksbyggen när det gäller företagets bostadspolitiska plattform. Vi har medverkat som strategisk rådgivare i samband med att Riksbyggen genomförde tre rundabordskonferenser och i samband med plattformens innehåll. Rådhusgruppen City har redan tidigare varit verksamt som rådgivare åt Riksbyggen. Vårens samarbete har betytt ett ytterligare steg i det samarbetet.
Vill du läsa mer?

Samarbete med KF

Rådhusgruppen City har påbörjat ett långsiktigt samarbete med KF (Kooperativa Förbundet). Avtalet innebär att Rådhusgruppen City levererar underlag för KF:s kommunikativa arbete inom området Public Affairs. Avsikten är att Rådhusgruppen City regelbundet ska skapa underlag för KF:s ställningstaganden i samhällsfrågor av betydelse för förbundets framtida verksamhet.

kf halv