Grattis Göran 68 år!

68? Kan man inte tro…

Idag fyller vår ordförande Göran Johnsson 68 år, något vi på Rådhusgruppen både firar och utbringar ett fyrfaldigt hurra för. Grattis Göran!

Göran Johnsson

Fortsatt samarbete med Stordalen

Almedalen 2014 – ny succé?

Idag invigs Quality Hotel Friends.

Det får oss att påminna om aktiviter under Almedalsveckan. Rådhusgruppen City var under årets Almedalsvecka med och arrangerade några mycket uppskattade event och seminarier tillsammans med den norske hotellentreprenören Petter A. Stordalen, vars imperium idag omfattar drygt 170 hotell, och hans hustru Gunhild A Stordalen. Vill du läsa mer?

Vad vi gör…i bokform

Smygläsning

En sammanfattning till en av våra kärnverksamheter på Rådhusgruppen City får man i boken ”Arbetsmarknadens parter – Det krävs två för en tango” (Bilda Förlag). Rådhusgruppens Lars-Olof Pettersson presenterar tillsammans med Göran Färm den svenska arbetsmarknadens parter ur ett historiskt och nutida perspektiv med en avslutande internationell utblick.

På 200 sidor förklaras varför den svenska modellen är värd att bevara, hur arbetsgivar- och arbetstagarparterna förhåller sig till varandra och på vilket sätt detta gör den svenska arbetsmarkanden unik. Vill du läsa mer?

Rådhusgruppen City på Facebook

Ny fluga?

Nu kan du hitta Rådhusgruppen City på Facebook.

www.facebook.com/RadhusgruppenCity

Arkitektur för människan

Gehls architects är en arkitektfirma med uppdrag i 57 länder. Devisen för firman är den humana dimensionen, en universell startpunkt för god stadsplanering.

De ritar egentligen inte hus utan arbetar med planering av städer och strategier för en mer människovänlig stadsplanering. De tillhandahåller politiker, administratörer och andra beslutsfattare med data och strategier som handlar om det offentliga rummet. De har varit verksamma i städer av alla storlekar och i alla delar av världen. Vill du läsa mer?