Göran Johnssons 20 år

Idag är det exakt 20 år sedan Rådhusgruppen Citys ordförande Göran Johnsson valdes till ordförande i Metall. Han hade tidigare varit fackligt aktiv på Volvo i Olofström och ingick även i Volvos bolagsstyrelse.

Under sin tid som ordförande för Metall var Göran Johnsson initiativtagare till det så kallade Industriavtalet som blev normerande för löneutvecklingen på hela arbetsmarknaden. Avtalen hade tidigare lett till kraftig inflation och praktiskt taget stagnerande reallöner under 20 år. Därefter har reallönerna stigit kraftigt trots att de nominella lönerna ökat måttligt. Vill du läsa mer?

Fackförbundet Unionen växer

Fler medlemmar!

Ett av de snabbast växande fackförbunden på svensk arbetsmarknad är Unionen, de privatanställda tjänstemännens fackliga organisation.

Vid årsskiftet hade förbundet 534 000 medlemmar, varav 450 000 yrkesaktiva. På fem år hade förbundet växt med 50 000 aktiva medlemmar och totalt med 66 000 personer.

Unionen har inriktat sig på flera nya medlemsgrupper, t.ex. egenföretagare och chefer. Unionen är ursprungligen en sammanslagning av förbunden HTF och Sif. Vid nästa årsskifte ansluts även Farmaciförbundets medlemmar Unionen. Vill du läsa mer?

Konferensmöjligheter i Sauve

Rådhusgruppen City har ett samarbete med pensionat Oliven i Sauve i södra Frankrike. Det ger våra kunder och vänner möjlighet att genomföra en konferens i den mest stimulerande miljö man kan tänka sig.

Det finns individuellt inredda rum, en fantastisk trädgård för möten och kontemplation. Det finns möjligheter att laga mat tillsammans och arrangera måltider för hela gruppen.

Sauve är en liten by en halvtimme från Nimes eller Montpelier. Där finns butiker och flera restauranger och inte minst i byarna runt omkring hålls det marknader för både livsmedel och annat. Vill du läsa mer?

Domaine de Calet skördar

Nu närmar sig skördeperioden på vin gården Domaine de Calet. Genom det unika samarbete Rådhusgruppen City har med vingården finns det möjlighet att vistas på gården, besöka den och också bo kvar därnere.

Domaine de Calet ligger i södra Frankrike, nära staden Nimes, och klara dagar går det att se ända ner till Medelhavet. Kontakta gärna Rådhusgruppen City om du vill veta mer om möjligheterna att besöka vingården. Vill du läsa mer?

Diskussion om lönebildningen

Siffror eller inte siffror?

Nyligen kunde vi höra en diskussion om lönebildningen i radions nyhetssändningar. Vinkeln var att det rådde oenighet mellan de fackliga organisationerna om hur lönebildningen skulle skötas.

Ledarnas Annika Elias var kritisk mot att inte fler följde deras modell med sifferlösa avtal. IF Metalls Anders Ferbe å andra sidan varnade för att sifferlösa avtal skulle kunna leda till en kapplöpning om lönerna, vilket skulle kunna leda till inflation och utslagning av jobb. Vill du läsa mer?